SGR bijdrage vanaf 1 februari 2021

Vanwege de corona pandemie is de SGR genoodzaakt om per reiziger een eigen bijdrage te vragen. Deze consumentenbijdrage moet worden doorberekend bij boekingen vanaf 1 februari 2021. De bijdrage is €5 per persoon. Vasa Sport betreurt het maar kan niet anders. Deze consumentenbijdrage is nodig om het garantiefonds voldoende buffer te geven zodat ze borg kunnen blijven staan voor gedupeerde reizigers.

Bijdrage SGR 1 februari 2021


"Het vermogen van SGR is ruim toereikend onder normale marktomstandigheden om normale faillissementsrisico’s met bijbehorende normale schades te kunnen dekken. De huidige omstandigheden zijn nu verre van normaal", schrijft SGR.

"De verwachting is dat er veel meer faillissementen met hogere schades zullen ontstaan, doordat coronavouchers onder de dekking van SGR zijn gebracht. Om deze schade te kunnen opvangen, heeft SGR een faciliteit van de Nederlandse Staat van 150 miljoen euro gekregen. Als deze lening bij schades gebruikt wordt, dan dient deze lening in zes jaar aan de Nederlandse Staat terugbetaald te worden. Om zeker te stellen dat we ook in de toekomst aan zowel de terugbetaling aan de overheid als aan toekomstige garantieverplichtingen kunnen blijven voldoen, heeft het bestuur van SGR ervoor gekozen om vanaf 1 februari 2021 een heffing in te voeren." In deze video legt de SGR uit waarom.

Overigens maken wij ons nog geen zorgen. Ons financiële huishoudboekje is op orde al mag het duidelijk zijn dat ook wij door de corona-pandemie het pittig hebben. De regelingen helpen ons de moeilijke tijd door. 
En natuurlijk helpt enorm het vertrouwen dat jullie als deelnemers naar ons uitspreken door alle reacties en de aanmeldingen voor de reizen. We zetten door en duimen dat we snel weer op reis mogen.

Met sportieve groet,

Sidney en Marco